Izstāde
Rišeljē tehnikā darināts rožu raksts

Atvērām pūra lādi - no 4. maija līdz 4. augustam muzejā skatāma izstāde ‘’Rišeljē no pūralādes’’.

Izšuvumi ir ne tikai senāko laiku tradīciju un kultūras vēstneši, bet arī stāsta par to darinātāju gaumi.

Muzeja krājumi ir neliels daudzums dažādu rokdarbu – gan izšūti un tamborēti, gan adīti, austi. Šoreiz apskatei izlikām dažus no tiem akcentējot vienu no krāšņākajiem rišeljē tehnikā darinātos rožu rakstus, kas tapuši aizvadītā gadsimta 30. gados. To autores ir Marija un Lūcija Resnes.

Aplūkojami arī citu autoru darbi no muzeja krājuma un deponējumiem.

izstādes kopskats par Rišeljē tehnikā darinātiem izšuvumiem