Muzejā piedāvājam kultūrizglītības programmas "Latvijas skolas soma" aktivitātes muzejpedagoģiskajās nodarbībās:

"Zemgales zemnieku sēta, sadzīve, darba kultūra 20. gadsimta sākumā"

1. līdz 4. klases skolēniem.

 

Nodarbība notiek muzeja ekspozīcijās zālē un klētī, kur skolēni izzina daudzveidīgus 20. gadsimta sākuma Zemgales zemnieku sētas darbarīkus un sadzīves priekšmetus. Skolēni mācās seno darba rīku nosaukumus, apgūst, kā tie darbojas, sadalās grupās un mēģina dažādos darbarīkus un darbus sagrupēt pēc to pielietojamības gadalaikos. Skolēni, piedaloties lomu spēlē "Ganiņš biju, ganos gāju" uzzina par gadsimta sākuma sadzīves vēsturi. Vērtē, ar ko tā laika zemnieku sēta atšķiras no mūsdienām un kas to padara par priekšzīmīgu paraugsaimniecību citu vidū.

 

Nodarbības beigās notiek radoša prāta vētras diskusija, kurā visi skolēni pārrunā vērtības, kas veido darba tikumu, mēģinot to nodefinēt un atpazīt mūsdienu situācijās.

 

Aptuvenais nodarbības ilgums - 1 stunda. Vēlamais dalībnieku skaits - līdz 40.

"Kas ir Kārlis Ulmanis?"

5. līdz 12. klases skolēniem.
 

Nodarbība notiek muzeja pamatekspozīcijas zālē, kurā skolēni izzina sabiedriskā darbinieka, piensaimniecības un lopkopības lektora un instruktora, agronoma, publicista, redaktora, pirmā Latvijas valsts Ministru prezidenta un Valsts prezidenta amata izpildītāja Kārļa Ulmaņa dzīves gājumu un karjeru.

 

Ar nodarbības dalībniekiem kopā tiek meklētas atbildes uz jautājumiem, kāpēc Kārli Ulmani var dēvēt par vienu no Latvijas vēstures ietekmīgākajām personībām, kāpēc atmodas laikā Kārli Ulmani cildināja, kāpēc mūsdienās Kārļa Ulmaņa politisko darbību vērtē izteikti kritiski? Tiks apskatīti ekspozīcijā esošie priekšmeti, kas atlasīti, veidojot stāstu par Kārli Ulmani un kopīgās diskusijās izvērtēts, kura situācija vai ekspozīcijas citāts visvairāk atklāj Kārļa Ulmaņa personību.

 

Nodarbības beigās skolēni dalīsies personīgā vērtējuma paušanas aktivitātēs, piedaloties situācijas simulācijas spēlē "Es palikšu savā vietā, jūs savējā".

 

Aptuvenais nodarbības ilgums - 1 stunda. Vēlamais dalībnieku skaits - līdz 40.

"Kāpēc muzejs?"

5. līdz 12. klases skolēniem.

 

Nodarbība notiek muzeja pamatekspozīcijas zālē, kur skolēni izzina muzeja veidošanas vēsturi. Šis muzejs ir unikāls Latvijas kontekstā ar to, ka tapa Atmodas gados pēc sabiedrības iniciatīvas un ziedojumiem. Ar nodarbības dalībniekiem kopā tiek meklētas atbildes uz jautājumiem, kāpēc sabiedrībai nepieciešams muzejs, ko muzejs dod valstij, ko muzejs dod cilvēkam, vai cilvēkam vajag muzeju? Tiek apskatīti ekspozīcijā esošie priekšmeti, kas atlasīti, veidojot stāstu par politiskā, sabiedriskā darbinieka, piensaimniecības un lopkopības lektora un instruktora, agronoma, publicista, redaktora un viena no nozīmīgākajiem 20. gs. Latvijas politiķiem, Valsts prezidenta amata izpildītāja Kārļa Ulmaņa personību.

 

Nodarbības laikā skolēni sadalās grupās un izvērtē, kuri priekšmeti ir visvērtīgākie (unikālākie) un kuri ir sekundāri konkrētās ekspozīcijas tematikai? Visi kopā analizē novērojumus un diskutē par to, vai muzeja artefakts var iekļaut emocionālu vēstījumu.

 

Aptuvenais nodarbības ilgums - 1 stunda. Vēlamais dalībnieku skaits - līdz 40.

Kopš 2018. gada rudens kultūrizglītības programma “Latvijas skolas soma” nodrošina skolēniem valsts apmaksātu iespēju regulāri iepazīt Latvijas kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes. Šī pieredze sniedz skolēniem māksliniecisku baudījumu, raisa pārdomas par personīgi nozīmīgiem un sabiedriski aktuāliem jautājumiem, izklaidē un vienlaikus palīdz paplašināt redzesloku un apgūt mācību saturu.

Aptverot visus skolēnus pamata un vidējās izglītības posmā, t.sk., profesionālās izglītības sistēmā, mazinās sociālā nevienlīdzība un tiek spēcināts pieredzē balstīts lepnumu par savu valsti un tās cilvēkiem. Veidota kā holistiska, starpdisciplināra programma, "Latvijas skolas soma" apvieno resursus un veicina sinerģiju kultūras un izglītības jomu darbībā.

Ar programmu plašāk var iepazīties Latvijas Nacionālais kultūras centra tīmekļa vietnē, sadaļā: Darbības virzieni > Programma "Latvijas skolas soma" > Par programmu "Latvijas skolas soma". Norišu saraksts tiek regulāri papildināts.

Skolēni muzejā "Pikšas"