Mūsu muzeja vadītāju Ilgu Ķipsni ēnot bija izvēlējusies Dobeles Valsts ģimnāzijas skolniece Paula Seņko. Tieši šajā dienā muzeju apmeklēja Dobeles novada Sociālās un pilsoniskās jomas metodiskās…
05.04.2024.