Latvijas dzimšanas dienā muzejā ‘’Pikšas’’ goda vietā ir celts kādas dobelnieku ģimenes mājas bēniņos atrastais karogs. Kārtojot dzimtas mājas bēniņus, saime to atrada paslēptu zāģu skaidās, kur tas…
17.11.2022.