Kārļa Ulmaņa atjaunotās dzimtas mājas "Pikšas" ar Zemkopības ministrijas pavēli muzeja statusu ieguva 1993. gada 22. decembrī.

2018. gadā muzejs ieguva kārtējo akreditāciju, apliecinot tā spēju darboties kultūras nozarē profesionāli un kvalitatīvi.

Pasvītrojot līdzšinējo muzeja darbību un centienus saglabāt, aizsargāt un popularizēt esošo kultūras mantojumu, 2018. gada 16. novembrī Kultūras ministrija iekļāva K. Ulmaņa dzimto māju vietu "Pikšas" Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā. (Nr. 9259)

"Pikšu" sēta 1840. gadā sastāv no sagruvušas dzīvojamās mājas, rijas, saimnieka un kalpu klēts, saimnieka kūts ar stalli, kalpu kūts. Visām ēkām ir salmu jumti. Mājās saimnieko Kaspars un Lavīze. 1858. gadā Kaspara vārdam līdzās parādās uzvārds "Ulmann". 1891. gadā viņu dēlam Indriķim, kurš tajā laikā saimnieko "Pikšās", izdodas izpirkt "Pikšu" saimniecību no muižas.

Līdz ar to aizsākās arī dzimtas un "Pikšu" māju stāsts. Latvijas kartē tās spilgti iezīmē viena no ietekmīgākā valsts vēstures veidotāja Kārļa Ulmaņa (1877 – 1942) dzimšanas vietu.

1980. gadā Zemgales senā lauku sēta meliorācijas darbos tika iznīcināta -  nojaucot "Pikšu" dzīvojamo māju un vairākas saimniecības ēkas, bet 1989. gada vasarā ar sabiedrības līdzdalību sākās "Pikšu" atjaunošanas darbi. Līdz ar to dzima doma izveidot muzeju. Vēlāk no jauna tika uzcelta dzīvojamā māja un klēts, līdzīga tai, kāda bija vēsturiskā.

Kārļa Ulmaņa piemiņas muzeja "Pikšas" misija ir veicināt dzimtās zemes un darba mīlestību, veidojot Zemgales sētu "Pikšas" kā unikālu Atmodas laika pieminekli Kārlim Ulmanim.

 Zemgales zemnieku sēta