Tradīcijas
Mazpulku kustība mūsdienas, augu rotājums pa visu klēts sānu sienu

Šoruden, jo īpaši oktobrī, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija aicina ielūkoties dažādās nemateriālā kultūras mantojuma izpausmēs un praksēs Latvijā un novērtēt to nozīmi kopienu un visas sabiedrības noturības stiprināšanā, kopīgi svinot UNESCO Konvencijas par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu 20. gadadienu.

Muzejs “Pikšas” ilgu laiku sadarbojas ar biedrību “Latvijas Mazpulki” – organizāciju, kurai ir sena vēsture, kuras tradīcijas, darbības mērķi un idejas pāriet no paaudzes paaudzē.

Mazpulku kustības pirmsākumi meklējami Amerikas Savienotajās Valstīs (4 H klubi), pamazām ideja iesakņojās Eiropā.

Kārlis Ulmanis, studējot Amerikā, iedvesmojās idejai un atveda to uz Latviju – uzsverot, ka arī šeit ir  vajadzīga īpaša organizācija, kas veltītu plašāku uzmanību lauksaimniecībai un sabiedriskās dzīves izkopšanai. Rezultātā Latvijā mazpulki tika nodibināti 1929. gadā. 1933. gada vasarā jau darbojās 123 mazpulki ar 1976 dalībniekiem.

1940. gadā okupācija apstādināja mazpulku kustību. Mazpulku ideja tika uzturēta trimdā, Latvijā to darbība tika atjaunota 1989. gadā – pirmais bija 290. Griķu mazpulks.

Šodien Latvijas mazpulki ir lielākā bērnu un jauniešu nevalstiskā organizācija Latvijā -  2022. gadā tajā darbojās 1500 mazpulcēni, 1700 biedri un 109 klubi.

Viena no patstāvīgajām ekspozīcijām muzejā “Pikšas” stāsta par Latvijas mazpulku vēsturi. Mazpulcēni no visas Latvijas ir bieži viesi muzejā. Īpašs notikums ir mazpulcēnu forums augusta beigās vai septembra sākumā, kad te ir viņu ražas skate – tirdziņš, te top arī viņu veidotā ziedu kompozīcija par godu Kārļa Ulmaņa dzimšanas dienai 4. septembrī. 

UNESCO nedēļa Latvijā norisinās ik gadu oktobrī kopš 2011. gada, tā iezīmējot 1991. gada 14. oktobri, kad Latvija tika oficiāli uzņemta UNESCO. UNESCO nedēļa ir platforma dažādu institūciju un nozaru sadarbībai, starptautiskas un nacionālas pieredzes, viedokļu un ideju apmaiņai, kā arī jaunu iniciatīvu īstenošanai, iedvesmojoties no UNESCO izceltajām vērtībām gan nacionālā, gan starptautiskā mērogā.