Muzejs
Muzejs “Pikšas” no putna lidojuma

2023. gada aprīlī Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra ir saņēmusi Kultūras ministrijas lēmumu, ar kuru, ņemot vērā Kultūras ministrijas Muzeja akreditācijas komisijas ziņojumu un Latvijas Muzeju padomes atzinumu, Kārļa Ulmaņa piemiņas muzejs “Pikšas” tiek akreditēts uz pieciem gadiem, kā arī muzejam ir izsniegta akreditācijas apliecība.

Lai novērtētu Kārļa Ulmaņa piemiņas muzeja “Pikšas” atbilstību Muzeju likumā noteiktajiem akreditācijas nosacījumiem, Kultūras ministrijas Muzeja akreditācijas komisija izskatīja akreditācijai iesniegtos dokumentus un to apmeklēja klātienē.

Muzejs tiek akreditēts, ja tas atbilst nosacījumiem:

  • ir dibinātāja apstiprināts muzeja nolikums, statūti, reglaments vai līgums;
  • muzejs veic visas Muzeju likuma 7.panta otrajā daļā noteiktās pamatfunkcijas;
  • ir veikta muzeja krājuma uzskaite;
  • ir telpas, iekārtas un drošības sistēmas, kas garantē muzeja krājuma saglabāšanu;
  • ir nodrošināta muzeja misijai atbilstošu ekspozīciju un izstāžu, kā arī krājuma neeksponētās daļas pieejamība sabiedrībai;
  • ir izstrādāta muzeja darbības un attīstības stratēģija.

Latvijas Muzeju padome ir izteikusi pateicību Kārļa Ulmaņa piemiņas muzejam “Pikšas” un Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrai par darbu, kas ieguldīts, lai muzejs varētu veikt savas funkcijas atbilstoši Latvijas Republikas Muzeju likumam.