Pasākums
Cilvēka ēna uz bruģa
Muzeja "Pikšas" foto

Ir sākusies un līdz marta beigām noritēs pieteikšanās Ēnu dienai, kas šogad ir 5. aprīlī.  

Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu.

Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum.

Kārļa Ulmaņa piemiņas muzejs ‘’Pikšas’’ arī ir pieteicis vakanci – muzeja vadītājs, profesija -  galvenais krājuma glabātājs.

Pērn interesi par darbu muzejā ‘’Pikšas’’ izrādīja trīs skolēni no skolām Dobelē un Aucē. Viņiem bija iespēja izzināt muzeja darbinieka plašo darba lauku, kur krājuma glabātājs ir tikai neliela daļa no visa veicamā, jo jābūt arī gidam, dažkārt arī pedagogam, jo jāvada pedagoģiskās nodarbības muzejā, jāatbild uz apmeklētāju jautājumiem, kas var būt saistīti ne tikai ar muzejā atspoguļoto jomu, jāveic pētnieciskais darbs, jāplāno un jāorganizē pasākumi, izstādes un pastāvīgās ekspozīcijas. Kā tas izskatās ikdienā, var uzzināt Ēnu dienā.  

Gaidīsim muzejā!