Tradīcijas
Bērzes skolas karogs

Dobeles novada domes novembra sēdē viens no izskatāmajiem jautājumiem bija par Bērzes skolas karoga, ko 1937. gadā Kārlis Ulmanis dāvināja savai skolai, nodošanu Kārļa Ulmaņa piemiņas muzejam "Pikšas".

Oktobrī muzejs rakstīja iesniegumu pašvaldībai ar lūgumu karogu nodot muzejam. 1990. gada jūnijā Bērzes vidusskola dāvinājumā saņēma atjaunotu skolas karogu, jo oriģināls nav saglabājies. Par šo notikumu tā laika presē bija rakstīts, ka karogu pēc iepriekšējā motīviem darināja tautas daiļamatu meistare Erna Embovica un uzdāvināja bērzeniekiem.

Pēc skolas likvidēšanas karogs atrodas Bērzes pagasta pārvaldē.

Iecerēts, ka šis karogs papildinās ekspozīciju, kas stāsta par K. Ulmaņa dzimto pusi un skolu. 

Deputāti lūgumu atbalstīja, ceram -  karogs drīz būs "Pikšās".

Bērzes skolas karogs
Foto no laikraksta "Zemgale" 1990. gada 30. jūnijā raksta par karoga nodošanu Bērzes vidusskolai